Pravila – Poslovna liga

(dogodek “Poslovni pokal 2023 Maribor”) 

Povzetek pravil:

  • Obračuni so dolgi  2 x 10 minut, odmor med polčasoma traja največ 2 minuti
  • Igralni sistem: 4+1, moštvo lahko opravlja leteče menjave
  • izbira žoge: neodbojna žoga velikosti 4
  • RDEČ KARTON: Sodnik lahko igralca sankcionira z neposrednim rdečim kartonom (ali z dosojenim drugim rumenim kartonom), ob tem mora dotični nogometaš za 2 minuti zapustiti igralno površino, njegovo moštvo pa v tem času igra z igralcem manj na igralni površini. Po preteku 2 minut se dotični igralec ne sme več vrniti na igralno površino. Na igralno površino se lahko vrne drug igralec. O kazni zaradi prejema rdečega kartona odloča vodstvo tekmovanja.
  • RUMEN KARTON: Sodnik lahko igralca sankcionira z rumenim kartonom, ob tem mora dotični nogometaš za 2 minuti zapustiti igralno površino, njegovo moštvo pa v tem času igra z igralcem manj na igralni površini. Po preteku 2 minut se dotični igralec lahko vrne na igralno površino.
  • Stranski »out« se izvaja z nogo. Žoga mora na črti mirovati, nasprotni igralci pa morajo biti od žoge oddaljeni najmanj tri (3) metre.
  • Ob izvajanju prostih strelov mora biti nasprotni igralec prav tako od žoge oddaljen najmanj tri (3) metre.

Pravila

 

Poslovna liga 2023/2024

 

1. Člen
Sistem tekmovanja na Poslovnem pokalu 2023 Maribor je 4+1, ekipam pa je dovoljeno opravljanje t.i. leteče menjave. Najkasneje na dan posamičnega obračuna v Poslovni nogometni ligi mora vodja ekipe organizatorju predložiti seznam največ 12 nogometašev, ki bodo na posamičnem dogodku nastopali za dotično moštvo.
2. Člen
V okviru Poslovnega pokala 2023 Maribor so vsi obračuni dolgi 2 x 10 minut (predtekmovanje) ter 2 x 10 minut (izločili boji). Organizator za zimske dogodke, ko se tekme odvijajo le na enem igrišču, postavi spremenjene osnove pravil o dolžini tekem. Čas se ob krajših prekinitvah ne ustavlja, če pride do daljše prekinitve pa glavni sodnik čas vendarle zaustavi. Odmor med polčasoma je dolg 2 minuti.
3. Člen
V Poslovni ligi se nogometna igra izvaja z ne-odbojno žogo velikosti 4.
.
4. člen
V primeru istega števila osvojenih točk na lestvici se ekipam mesta odredijo na osnovi naslednjih zaporednih kriterijev:
1. število točk iz medsebojnih srečanj,
2. razlike med danimi in prejetimi goli v medsebojnih srečanjih,
3. razlike med danimi in prejetimi goli z vseh tekem,
4. števila doseženih zadetkov v gosteh v medsebojnih srečanjih,
5. števila danih zadetkov na vseh tekmah,
6. števila zadetkov v gosteh na vseh tekmah, – fair play uvrstitve ekip,
7. žreb.
5. člen
V Poslovni ligi imajo pravice nastopa:
• Redno zaposlene osebe v podjetju/organizaciji
• Samostojni podjetniki, ki s podjetjem/organizacijo poslovno sodelujejo dlje od 3 mesecev
• Osebe s statusom študenta, ki prek študentske napotnice s podjetjem/organizacijo sodelujejo dlje od 3 mesecev
Organizator lahko za posamične dogodke omeji število študentov, ki imajo na posamičnem dogodku pravico nastopa za moštvo podjetja/organizacije
6. Člen
Kot obutev na dogodkih Poslovne lige so dovoljeni navadni športni copati, nogometni čevlji z manjšimi čepi iz gume, ki so prilagojeni za nastop nogometašev na podlagi z umetno travo.
7. Člen
IDENTIFIKACIJA IGRALCEV
Člani moštev morajo vselej za svojo identifikacijo s seboj razpolagati z osebnim dokumentom.
Na zahtevo kapetana oziroma vodje nasprotne ekipe, vodje tekmovanja ali sodnika so igralci dolžni dokazati svojo identiteto. To storijo s predložitvijo svojega osebnega dokumenta, na katerem se nahaja tudi osebna fotografija. To določilo se uveljavlja preko sodnika, ob podpisu zapisnika strelcev takoj po koncu tekme.
8. Člen
Sodnik za grobo igro ali nešportno vedenje igralcu lahko podeli rumeni karton, ki prinaša 2 – minutno izključitev dotičnega igralca. V naslednjih dveh minutah moštvo igra z igralcem manj. Po preteku kazni se lahko kaznovani ali drugi igralec vrne v igro.
Ob prejemu kazni 2 minut se ne-kaznovani igralec moštva lahko vrne v igro tudi takoj, ko njegova ekipa prejme zadetek, izključenega nogometaša tako v tem primeru nadomesti drugi igralec.
9. Člen
Prejem več rumenih kartonov na različnih obračunih se ne sankcionira s kaznijo oz. prepovedjo nastopa v naslednjih tekmah. Igralec, ki je izključen po prejemu drugega rumenega kartona na isti tekmi, ne more več sodelovati v igri v dotičnem obračunu.
10. Člen
Neposredni rdeči karton pomeni takojšnjo izključitev na dotični tekmi. Organizator tekmovanja lahko prejem rdečega kartona sankcionira tudi s prepovedjo nastopa na naslednji tekmi, če gre zares za grob prekršek oz. drugo hujšo obliko prekrška ali nešportnega vedenja.
11. Člen
Disciplinska komisija tako odreja disciplinske kazni in lahko odloči, da izključeni igralec ne sme nastopiti na več naslednjih tekmah, odvisno od teže storjenega prekrška. Po izključitvi dotičnega igralca ekipa le-tega največ 2 minuti brez enega člana. Po največ dveh minutah Izključeni igralec ne sme sodelovati pri izvajanju kazenskih strelov.
12. Člen
V tekmovanju akumuliranih prekrškov ni.
13. Člen
Ekipa mora igrati v enotnih dresih, z izjemo vratarja seveda. Če pride do situacija, ko imata nasprotnika izjemno podobne drese, gostujoče moštvo odigra obračun z markirnimi majicami.
14. Člen
Morebitne pritožbe se vloži odgovorni osebi na slehernem od dveh prizorišč v roku 15 minut po končani tekmi. Pritožbe obravnava vodstvo tekmovanja, ki mora o posamični pritožbi odločati najpozneje 30 minut po zaključku tekme.
15. Člen
Stranski »out« se izvaja z nogo. Žoga mora na črti mirovati, nasprotni igralci pa morajo biti od žoge oddaljeni najmanj tri (3) metre.
Ob izvajanju prostih strelov mora biti nasprotni igralec prav tako od žoge oddaljen najmanj tri (3) metre.
16. Člen
Kazenski strel se izvaja iz točke, ki je 7 metrov oddaljena od vrat nasprotnega moštva.
17. Člen
Sleherni igralec lahko v Poslovni nogometni ligi zaigra le v enem moštvu, v primeru, da zaigra v več ekipah, o morebitnih sankcijah zaradi tega prekrška odloči vodstvo tekmovanja, ki presodi posamično situacijo. Vodstvo tekmovanja lahko posamičnega igralca iz tekmovanja izključi tudi zaradi nešportnega vedenja izven nogometnega igrišča.
18. Člen
V primeru napovedanega močnega deževja lahko organizator, v konsenzu z vodji ekip, odloči o prestavitvi posamičnih tekem ali njihovi uresničitvi.
19. Člen
Vsa moštva v Poslovni ligi nastopijo na lastno odgovornost. Organizator bo skozi celotni čas tekem zagotavljal prisotnost najmanj ene (1) osebe z medicinskim znanjem, ki bi lahko pomagala v primeru poškodb članov moštev.
20. Člen
V primeru 7 ali več minutne zamude ekipe na posamično tekmo (pred pričetkom tekme se mora moštvo zglasiti pri pristojnem sodniku na slehernem prizorišču), se ekipo kaznuje z neposrednim porazom (0:3).
Organizator lahko v izjemnih okoliščinah presodi tudi drugače, če so obvestila vodje ekipe dovolj tehtna, da se organizator odloči za več kot 7 minutno čakanje na posamično moštvo.
21. Člen
Oblikovanje skupne lestvice moštev v sezoni 2023/2024.
Točkovanje ekip za skupno lestvico Poslovne lige 2023/2024 poteka po naslednjem sistemu:
• zmaga v skupinskem delu: 6 točk
• neodločen rezultat v skupinskem delu: 3 točke
• poraz v skupinskem delu: 1 točka
• uvrstitev v četrtfinale: 8 točk
• uvrstitev v polfinale: 10 točk
• zmaga v tekmi za 3. mesto: 12 točk
• uvrstitev v Finale: 15 točk
• Zmaga v finalu: 20 točk
Pravila sprejeta:
Ljubljana, 14. oktober 2023