Pravila
 
Poslovna liga NZS 
 
 
 
1. člen
 
 
Sistem tekmovanja na vseh dogodkih v projektu Poslovna liga NZS je 5+1, ekipam pa je dovoljeno opravljanje t.i. letečih menjav. Najkasneje na dan posamičnega obračuna v Poslovni nogometni ligi mora vodja ekipe organizatorju predložiti seznam največ 12 nogometašev, ki bodo na posamičnem dogodku nastopali za dotično moštvo.
 
 
 
2. člen
 
 
V projektu Poslovna liga NZS so vsi obračuni dolgi 2 x 15 minut. Organizator za zimske dogodke, ko se tekme odvijajo le na enem igrišču, postavi spremenjene osnove pravil o dolžini tekem. Čas se ob krajših prekinitvah ne ustavlja, če pride do daljše prekinitve pa glavni sodnik čas vendarle zaustavi. Odmor med polčasama je dolg 2 minuti.
 
 
 
3. člen
 
 
V Poslovni ligi NZS se nogometna igra izvaja  z odbojno žogo velikosti 5.
 
 
 
4. člen
 
V primeru istega števila osvojenih točk na lestvici se ekipam mesta odredijo na osnovi naslednjih zaporednih kriterijev:
 
1. število točk iz medsebojnih srečanj,
2. razlika med danimi in prejetimi goli v medsebojnih srečanjih,
3. razlika med danimi in prejetimi goli z vseh tekem,
4. število doseženih zadetkov v gosteh v medsebojnih srečanjih,
5. število danih zadetkov na vseh tekmah,
6. število zadetkov v gosteh na vseh tekmah,
7. fair play uvrstitve ekip,
8. žreb.
 
 
 
5. člen
 
 
 
V Poslovni ligi NZS imajo pravice nastopa:
 
• Redno zaposlene osebe v podjetju/organizaciji
• Samostojni podjetniki, ki s podjetjem/organizacijo poslovno sodelujejo dlje od 3 mesecev
• Osebe s statusom študenta, ki prek študentske naptonice s podjetjem/organizacijo sodelujejo dlje od 3 mesecev
 
Organizator lahko za posamične dogodke omeji število študentov, ki imajo na posamičnem dogodku pravico nastopa za moštvo podjetja/organizacije
 
 
6. člen
 
 
Kot obutev na dogodkih Poslovne lige NZS so dovoljeni nogometni čevlji (kopačke) s plastičnimi čepi, v primeru igranja na podlagi z umetno travo pa predvsem nogometni čevlji z malimi čepi.
 
 
7. člen
 
 
IDENTIFIKACIJA IGRALCEV
 
Člani moštev morajo vselej za svojo identifikacijo s seboj razpolagati z osebnim dokumentom.
 
Na zahtevo kapetana oziroma vodje nasprotne ekipe, vodje tekmovanja ali sodnika so igralci dolžni dokazati svojo identiteto. To storijo s predložitvijo svojega uradnega osebnega dokumenta, na katerem se nahaja tudi osebna fotografija. To določilo se uveljavlja preko sodnika, ob podpisu zapisnika strelcev takoj po koncu tekme.
 
 
 
8. člen
 
 
Sodnik za grobo igro ali nešportno vedenje igralcu lahko podeli rumeni karton, ki prinaša 2 – minutno izključitev dotičnega igralca. V naslednjih dveh minuth moštva igra z igralcem manj. Po preteku kazni se lahko kaznovani ali drugi igralec vrne v igro.
 
Ob prejemu kazni 2 minut se ne-kaznovani igralec moštva lahko vrne v igro tudi takoj, ko njegova ekipa prejme zadetek, izključenega nogometaša tako v tem primeru nadomesti drugi igralec.
 
 
 
9. člen
 
 
Prejem več rumenih kartonov se ne sankcionira s kaznijo oz. prepovedjo nastopa v naslednjih tekmah. Igralec, ki je izključen po prejemu drugega rumenega kartona na isti tekmi, ne more več sodelovati v igri v dotičnem obračunu.
 
 
10. člen
 
 
Neposredni rdeči karton pomeni takojšnjo izključitev na dotični tekmi. Organizator tekmovanja lahko prejem rdečega kartona sankcionira tudi s prepovedjo nastopa na naslednji tekmi, če gre zares za grob prekršek oz. drugo hujšo obliko prekrška ali nešportnega vedenja.
 
 
 
11. člen
 
 
 
Disciplinska komisija tako odreja disciplinske kazni in lahko odloči, da izključeni igralec ne sme nastopiti na več naslednjih tekmah, odvisno od teže storjenega prekrška. Po izključitvi dotičnega igralca ekipa le-tega največ 2 minuti brez enega člana. Po največ dveh minutah Izključeni igralec ne sme sodelovati pri izvajanju kazenskih strelov.
 
 
 
12. člen
 
 
V tekmovanju akumuliranih prekrškov ni.
 
14. člen
 
Ekipa mora igrati v enotnih dresih, z izjemo vratarja seveda. Če pride do situacija, ko imata nasprotnika izjemno podobne drese, gostujoče moštvo odigra obračun v markirnih majicah.
 
15. člen
 
Morebitne pritožbe se vloži odgovorni osebi na slehernem od dveh prizorišč v roku 15 minut po končani tekmi. Pritožbe obravnava vodstvo tekmovanja, ki mora o posamični pritožbi odločati najposneje 30 minut po zaključku tekme.
 
 
16. člen
 
 
Stranski »out« se izvaja z nogo. Žoga mora na črti mirovati, nasprotni igralci pa morajo biti od žoge oddaljeni najmanj pet (5) metrov.
 
Ob izvajanju prostih strelov mora biti nasprotni igralec prav tako od žoge oddaljen najmanj pet (5) metrov.
 
 
17. člen
 
Kazenski strel se izvaja iz točke, ki je 7 metrov oddaljena od vrat nasprotnega moštva.
 
18. člen
 
Sleherni igralec lahko v Poslovni nogometni ligi zaigra le v enem moštvu, v primeru, da zaigra v več ekipah, o morebitnih sankcijah zaradi tega prekrška odloči vodstvo tekmovanja, ki presodi posamično situacijo. Vodstvo tekmovanja lahko posamičnega igralca iz tekmovanja izključi tudi zaradi nešportnega vedenja izven nogometnega igrišča.
 
19. člen
 
V primeru napovedanega močnega deževja lahko organizator, v konsenzu z vodji ekip, odloči o prestavitvi posamičnih tekem ali njihovi uresničitvi.
 
20. člen
 
Vsa moštva v Poslovni ligi NZS nastopijo na lastno odgovornost. Organizator bo skozi celotni čas tekem zagotavljal prisotnost najmanj ene (1) osebe z medicinskim znanjem, ki bi lahko pomagala v primeru poškodb članov moštev.
 
 
21. člen
 
V primeru 7 ali več minutne zamude ekipe na posamično tekmo (pred pričetkom tekme se mora moštvo zglasiti pri pristojnem sodniku na slehernem od dveh prizorišč), se ekipo kaznuje z avtomatskim porazom (0:3).
 
Organizator lahko v izjemnih okoliščinah presodi tudi drugače, če so obvestila vodje ekipe dovolj tehtna, da se organizator odloči za več kot 7 minutno čakanje na posamično moštvo.
 
Pravila spprejeta: 
 
Ljubljana, 1. januar  2021