V soboto tudi nogometne zabavne spretnostne igre

Na jutrišnjem dogodku bomo za udeležence pripravili tudi nekaj spretnostnih zabavnih iger, prek katerih si bodo lahko prislužili posebne nagrade:

 • Footgolf izziv
 • POLIGON POSAMIČNO: Posamezniki se lahko prijavijo na info točkii organizatorja
  tekom celotnega dogodka Poslovne lige. Tekmovanje poteka tako, da
  se meri čas, ki ga posameznik potrebuje, da uspešno konča poligon. Vsak
  ima dva poskusa, najboljši šteje.
 • ŽONGLIRANJE: Posamezniki se prijavijo na info točki organizatorja tekom ogodka Poslovne lige. Tekmovanje poteka tako, da se šteje število
  dotikov noge z žogo, brez, da bi le-ta padla na tla. Vsak ima dva
  poskusa, upošteva se najboljši rezultat.
 • POLIGON V PARIH: prijavi se en par iz posamezne ekipe pri info točki organizatorja. Tekmovanje poteka tako, da se meri čas, ki ga potrebuje par, da uspešno konča poligon in sicer par gre 2x skozi

poligon, vsakič vodi žogo le en izmed para. Par ima 2 poskusa, najboljši
šteje.

P